KCC-Zaaksysteem

Een zaaksysteem ondersteunt overheden met het registreren, afhandelen en het monitoren van zaken om op die manier zaakgericht te werken en dienstverlening aan burgers, bedrijven en ketenpartners te optimaliseren.

Zaakgericht werken

Gemeenten, maar ook provincies, hebben honderden producten en diensten die zij leveren aan burgers en bedrijven. Denk aan het aanvragen van vergunningen, het doen van meldingen en het indienen van een bezwaar. Bij elk van deze producten is per gemeente of provincie een afhandelingsproces gedefinieerd, ook wel af te werken zaak genoemd. Een zaaksysteem helpt deze afhandelprocessen snel in te richten, ook als het over honderden zaaktypes gaat. Voor zaaksystemen heeft KING / EGEM verschillende datamodellen (GFO-Zaken, RGB-Zaken) ontwikkeld die gemeenten kunnen toepassen om zaak- of klantgericht te werken. Recent heeft EGEM bovendien de GEMMA Zaaktypecatalogus gepubliceerd waarin honderden zaaktypen zijn gedefinieerd.

Zaaksysteem: ondersteuning afhandelprocessen en betere dienstverlening

Een zaaksysteem is in staat om als generieke applicatie vele verschillende afhandelprocessen te ondersteunen, waardoor het overheden in staat stelt zaakgericht te werk te gaan. Dit gebeurt door een eenvoudig workflowmodel met statusovergangen, checklists en een eenvoudig dossiermodel. Aan de voorkant (frontoffice) wordt het zaaksysteem gevoed door een web-, telefoon- en postintake. Aan de achterkant (backoffice) bevinden zich de archieven en basisregistraties.

PerfectView Zaaksysteem

Indien u zaakgericht gaat werken middels een zaaksysteem dan bieden wij u met met het PerfectView Zaaksysteem een oplossing die voldoet aan alle en eisen die worden gesteld aan zaakgericht of zaakgewijs werken. Standaard componenten van dit zaaksysteem zijn CRM, een gegevensmagazijn, een zakenmagazijn en StUF koppelingen. Bovendien leveren wij onze KCC oplossing geïntegreerd mee, zodat u in uw Klant Contact Centrum vragen van en antwoorden aan burgers direct kunt registreren en daar zaaksgewijs direct actie op kunt ondernemen.
CRM start live chat CRM neem telefonisch contact met mij op CRM download klantverhaal

 

 
UIT Vul uw e-mail adres in en druk op de oranje knop. Meer hoeft u niet te doen om in het bezit te komen van een testaccount zonder beperkingen waarin u alles vrijblijvend kunt testen !