Partners

PerfectView kent meerdere, verschillende partnerschappen waarvan de belangrijkste hieronder staan genoemd.

OneGov Partners

Onegov heeft als doel overheden klantgericht en digitaal te laten werken met standaard en inrichtbare software: aangesloten op wereldwijd gebruikte software, met oog voor de huidige wensen van de burger. “State of the art” techniek, die eenvoudig is in beheer, weinig onderhoud vergt en kosteneffectief is.

 • PerfectView

  Is onderdeel van het OneGov consortium en levert op basis van Microsoft Dynanics CRM het functioneel rijke KCC-Zaaksysteem. De herkenbaarheid voor de gebruiker staat in de oplossing voorop. Door de aanwezigheid van diverse StUF koppelstandaarden is het KCC-Zaaksysteem in staat om eenvoudig te koppelen met andere systemen.
   
 • QNH

  Samen met QNH vormt OneGov een zeer sterke gezamenlijke propositie. Eén platform (op basis van Microsoft), met aanvullend aan het KCC-Zaaksysteem van PerfectView een complete DMS/RMA op basis van Microsoft SharePoint zodat alle digitale documenten juist zijn geborgd, vanaf eerste klantcontact tot en met archivering en uiteindelijk vernietiging van de stukken.
   
 • Seneca

  Binnen de Onegov samenwerking is Seneca verantwoordelijk voor de standaard oplossingen voor frontoffice (CMS, PDC, VAC (kennisbank), PIP en e-formulieren.
   
 • Microsoft

  Sinds 2006 werken PerfectView en Microsoft nauw samen op het gebied van product- en marktontwikkeling in de overheidsmarkt. Microsoft maakt met haar platform actief onderdeel uit van de Onegov samenwerking en ziet PerfectView, QNH en Seneca als haar strategisch partners op het gebied van klant- en zaakgericht werken bij overheidsorganisaties.

Business partners

Hier vindt u een overzicht van belangrijke business partners waarmee PerfectView in diverse projecten, opdrachten en aanbestedingen samenwerkt om gemeenten, provincies en andere overheden te faciliteren in het realiseren van integrale dienstverlening aan burgers, bedrijven en ketenpartners.

 • Centric

  PerfectView, Macaw en Centric werken samen met de betrekking tot de realisatie van de koppeling tussen Midoffice en Centric PIV4all voor de gemeente Nieuwegein.
   
 • Circle Software

  PerfectView en Circle Software werken samen voor de provincie Noord-Holland.
   
 • Enable-U

  Daar realiseren we de digikoppeling mee bij diverse gemeenten (om de koppeling te leggen met Mijnoverheid.nl Lopende Zaken en de Berichtenbox)
   
 • Helder Inzicht

  PerfectView en Helder Inzicht werken samen op het gebied van het CRM implementaties bij overheidsinstanties, waarbij PerfectView technisch advies en de implementatie verzorgt en Helder Inzicht onafhankelijk organisatie advies geeft.
   
 • Kodision

  PerfectView en Kodision werken samen naar aanleiding van de ANDEZ I en II aanbestedingen / met betrekking tot de realisatie van het Midoffice voor de gemeenten Nieuwegein en Venlo.
   
 • MIT Office

  PerfectView en Mit Office werken samen met betrekking tot de realisatie van de koppeling van Iwriter met Microsoft CRM en Midoffice voor de gemeente Venlo.
   
 • PinkRoccade

  PerfectView, QNH en PinkRoccade werken samen met betrekking tot realisatie van de koppeling tussen Midoffice en CIBERS-GBA voor de gemeente Venlo.
   
 • SDU

  PerfectView en SDU werken samen op het gebied van de ontwikkeling van koppelingen voor PDC, VAC en DSP, GEMMA ZTC (Zaaktypecatalogus). 
   
 • Scribesoft

  PerfectView en Scribesoft werken samen met betrekking tot de inzet van Scribe Software door PerfectView in combinatie met Microsoft Dynamics CRM voor het realiseren van koppelingen en data-import.
   
 • SmartDocuments Nederland

  PerfectView en SmartDocuments Nederland werken samen met betrekking tot de realisatie van de koppeling van SmartDocuments met Microsoft CRM en Midoffice voor de Provincie Noord-Holland en Gemeente Nieuwegein.
   
 • VX Company

  PerfectView en VX Company bedienen met een gezamenlijke propositie een groot fonds. Centraal staan klantgericht en natuurlijk werken; van eerste klantcontact tot en met archivering van de stukken en documenten. Via telefoon en internet.
 
UIT Vul uw e-mail adres in en druk op de oranje knop. Meer hoeft u niet te doen om in het bezit te komen van een testaccount zonder beperkingen waarin u alles vrijblijvend kunt testen !