Nieuwsarchief

Hier volgen oude nieuwsitems.
OneGov succesvol op Zaaksystemen in Beeld Live

16 februari 2015
 

Op 12 februari 2015 heeft het eerste Zaaksystemen in Beeld LIVE! in Rijswijk plaatsgevonden. 300 overheidsambtelijke deelnemers lieten zich ruimschoots informeren over de huidige KCC/Zaaksystemen.

Neem een kijkje voor een impressie op : www.zaaksystemeninbeeld.nl/live.
Deelname Zaaksystemen in Beeld LIVE!

15 januari 2015
 

Op 12 februari vindt het eerste Zaaksystemen in Beeld LIVE! congres te Rijswijk plaats. Als partner van het Onegov consortium zal PerfectView aanwezig zijn met het Integrale Zaaksysteem gebaseerd op Microsoft-technologie.

Onegov vindt dat techniek continu moet innoveren, niet belemmerend mag zijn, herkenbaar is voor de eindgebruiker en vooral: eenvoudig is in gebruik! De standaard oplossing van Onegov voor klant- en zaakgericht werken is gebaseerd op het herkenbare Microsoft Platform. Wij tonen u onze integrale oplossing vanuit de Cloud, waarmee u altijd en overal bij uw (beveiligde) informatie kunt.

Met Microsoft CRM in de basis staat de klant in alle opzichten centraal. Onegov neemt u in deze sessie mee en toont u een rijk klantbeeld vanuit elke invalshoek (zoals burger, bedrijf, adres, zaak of klantcontact). Door de duidelijke structuur ziet u hoe u in een mum van tijd informatie en documenten vindt én uitwisselt met ketenpartners. Wij overtuigen u graag van de kracht van Microsoft CRM in combinatie met Microsoft SharePoint en geven u inzicht in wat CRM nog meer voor uw organisatie kan betekenen naast het zaaksysteem. Laat u in een inspirerende sessie overtuigen van de kracht van Onegov, samenwerkingsverband van PerfectView, QNH en Seneca.
PERSBERICHT : Partnership Hengelo, QNH en PerfectView wint Computable Award

7 november 2014
 

De succesvolle implementatie van het zaakgericht werken bij de gemeente Hengelo door QNH Consulting en PerfectView heeft de Computable Award ‘Partner van het Jaar’ gewonnen. Gemeente Hengelo is dankzij het zaak- en klantgerichte platform in staat om geheel papierloos te werken. De ‘bottom-up’ werkwijze tijdens het traject maakt dat het project succesvol binnen de gemeente geïmplementeerd is. In het licht van de recente berichtgevingen over mislukte ICT-projecten binnen de overheid, laat de award winst zien dat succesvolle samenwerkingen met overheidsinstanties niet uitgesloten zijn.

Erg te spreken over het compleet zaak- en klantgerichte platform

De jury stelt in haar oordeel dat vooral de onorthodoxe wijze van implementatie, het initiatief vanuit de medewerkers van de gemeente Hengelo, de doorslag heeft gegeven voor de nominatie en uiteindelijke award winst. Daarnaast was de jury erg te spreken over het compleet zaak- en klantgerichte platform bij de gemeente.

Collectieve overwinning

Hen Snackers, directeur bij QNH Consulting: “Het winnen van de award is natuurlijk geweldig, maar wat mij nóg gelukkiger stemt is het feit dat dit écht een collectieve overwinning is. Het partnership dat gemeente Hengelo, PerfectView en QNH zijn aangegaan heeft voor dit succes gezorgd en het onderlinge vertrouwen is een belangrijke factor geweest binnen dit project”, aldus Snackers.

Prachtig voorbeeld

Annemiek van Beeck, Unitmanager Overheid bij PerfectView: “In dit project is gewerkt met krachtige Microsoft producten, waaronder Microsoft Dynamics CRM en SharePoint. De ICT-component is belangrijk geweest, maar ook de vaardigheid van de opdrachtgever om op de juiste wijze bij de juiste mensen draagvlak te creëren heeft een grote rol gespeeld. De manier van samenwerken tussen ICT en de gebruikersorganisatie bij gemeente Hengelo is zeer bepalend geweest voor het succes van ons project. Een prachtig voorbeeld van hoe het wel moet.”

Sleutel tot succes

“De technisch inhoudelijke kennis van QNH en PerfectView, in combinatie met onze kennis omtrent processen en klantbehoeften, zijn naar mijn mening de sleutel tot dit succes geweest”, stelt Martin Fleer, sectormanager en verantwoordelijk MT-lid bij gemeente Hengelo. “PerfectView was binnen het project verantwoordelijk voor de inrichting van het zaakgericht werken en QNH heeft het documentbeheer en de zaakarchivering opgezet. Omdat we als collectief de doelstellingen en bijbehorende aanpak hebben geformuleerd, is deze winst voor mij écht een teameffort.”

Computable Awards 2014

Meer informatie over de nominatie en award winst van het partnership tussen gemeente Hengelo, QNH en PerfectView is hier te vinden


Bekijk de video


Meer informatie

 • Marcommit PR
  Bob Bruinenberg
  035-5822730
  qnh@marcommit.nl
   
 • PerfectView
  Dennis van der Steen, Marketing Manager
  0887-751310
  dennis.vandersteen@perfectview.nl
   
 • Gemeente Hengelo
  Afdeling Communicatie
  074-2459099PerfectView winnaar van Computable Award 2014

6 november 2014

Vandaag heeft PerfectView de Computable Award 2014 [ categorie : Partner van het Jaar ] gewonnen met de case : Bottom-up naar zaakgericht werken.

Deze case is het bewijs van de kracht van een succesvolle samenwerking binnen de overheid (PerfectView, QNH, Gemeente Hengelo en Microsoft Dynamics CRM).


Portemonnee op Lowlands verloren?

18 augustus 2014

Op festivals raken mensen van alles kwijt, zo ook bij Lowlands in Biddinghuizen. Maar daar heeft de organisatie een oplossing voor bedacht.

Festivalgangers die de afgelopen drie dagen bijvoorbeeld hun portemonnee, jas of hippe strohoed zijn kwijtgeraakt, hoeven niet te vrezen. Maandag gaan alle waardevolle spullen naar het gemeentehuis in Dronten. Die worden vervolgens op de website verlorenofgevonden.nl geplaatst, waar mensen ze zelf kunnen opsporen.

Bij verloren legitimatiebewijzen helpt Dronten nog een extra handje. ''Legitimatiebewijzen (paspoort, ID-kaart of rijbewijs) zullen verzonden worden naar de gemeente waar de desbetreffende persoon woont'', liet de organisatie weten. ''Good luck!''

Op de site van gevonden voorwerpen stonden maandagmiddag zo'n 40 items uit Lowlands. Er zijn onder meer mobiele telefoons, camera's, portemonnees en horloges gevonden.

(Bron : de Telegraaf ma 18 aug 2014)


Samenwerking gemeente Hengelo, QNH en PerfectView genomineerd voor de Computable Award

26 mei 2014

Nominatie bewijst kracht succesvolle samenwerking binnen de overheid.

De succesvolle implementatie van het zaakgericht werken bij de gemeente Hengelo door QNH en PerfectView is niet onopgemerkt gebleven. De drie partijen zijn door Computable, het belangrijkste IT-platform van Nederland, genomineerd voor de ‘Partner van het Jaar’ Award. Deze nominatie is een positief tegengeluid binnen de diverse berichtgevingen over mislukte ICT-projecten binnen de overheid. Dankzij de geïntegreerde oplossing werkt de gemeente Hengelo tegenwoordig klant- en zaakgericht in plaats van documentgericht. Daarnaast is de gemeente dankzij deze oplossing in staat om volledig papierloos te werken.

Arjan Lenferink, programmamanager bij de gemeente Hengelo: “Een van de redenen van het succes van dit project is het feit dat QNH, PerfectView en de gemeente een echt partnership zijn aangegaan. Binnen het project was PerfectView verantwoordelijk voor de inrichting van zaakgericht werken en QNH was verantwoordelijk voor de inrichting van het documentenbeheer en de zaakarchivering. Gezamenlijk hebben we gekeken naar de doelen die we wilden bereiken en op welke manier we dat het beste konden aanpakken.” Martin Fleer, sectormanager en verantwoordelijk MT lid vervolgt: “Vertrouwen is hierbij een belangrijke factor geweest en daar hebben we elkaar ook daadwerkelijk op uitgedaagd. Daarnaast was de combinatie van het technisch vakmanschap van QNH en PerfectView in combinatie met onze kennis van de lokale overheid een belangrijke sleutel tot succes.”


PerfectView in Capgemini Trends in Veiligheid

16 april 2014

Fraude met fietsverzekeringen aangepakt door het delen van informatie

Inleiding
Het delen van elkaars gegevens vinden organisaties eng. Vooral ook vanuit het privacy oogpunt, denkt men onterecht dat bijna niets kan. Er mag echter vaak meer dan men denkt en uitwisselen van informatie kan de verschillende partijen ook winst opleveren. Vooral bij de aanpak van fraude is het optimaal gebruik maken van de informatie die bij de (keten)partners beschikbaar is, van essentieel belang. Fraude is één van de benoemde speerpunten in het Nationaal Dreigingsbeeld 2012. Het gaat hierbij dan om de zware georganiseerde wijze waarop fraude plaatsvindt. Echter ook op kleinere schaal vinden er vormen van fraude plaats, waar soms op eenvoudige wijze tegen opgetreden kan worden. Informatie speelt daarbij een grote rol en het delen van informatie een cruciale rol. We schetsen de volgende casus rond fraude met fietsverzekeringen.

In Nederland zijn in 2012 circa 450.000 fietsen als gestolen geregistreerd. Een deel hiervan is verzekerd tegen diefstal en worden derhalve door de verzekeraar vergoed. Er is een werkwijze bekend waarbij kwaadwillenden op eenvoudige wijze verzekeringsfraude plegen. Het lukt hen een verzekerde fiets als gestolen op te geven en vervolgens, nadat het verzekeringsgeld is geïncasseerd, toch weer in bezit te krijgen. Deze constructie is mogelijk omdat de betrokken partijen onderling geen informatie uitwisselen. Dit artikel gaat in op de werkwijze die gevolgd wordt en een oplossing hoe deze vorm van fraude te voorkomen is.

Casus
Jan Jansen woonachtig in Utrecht koopt een nieuwe elektrische fiets. Vanwege de hoge aanschafprijs en vanwege de risico’s van het wonen in een grote stad, verzekert Jan zijn fiets bij een fietsverzekeraar. Jan fietst dagelijks met zijn elektrische fiets tussen zijn huis en het station. Echter als op een ochtend alle stallingen bezet zijn en hij dreigt zijn trein te missen, parkeert hij zijn fiets buiten de toegestane plekken. De gemeente Utrecht heeft enkele weken daarvoor besloten de overlast van foutief geparkeerde fietsen aan te pakken en haar aangepaste beleid hierover direct strikt uit te voeren. Jan ’s fiets werd dus gehandhaafd en door de gemeente naar een depot gebracht om te wachten tot Jan daar zijn fiets (tegen betaling) komt ophalen. Jan weet niets van het fietsbeleid van de gemeente en is aanvankelijk erg boos dat zijn fiets (naar zijn mening) gestolen is en daarna opgelucht dat hij deze fiets goed verzekerd heeft. Nog diezelfde avond heeft Jan bij de politie digitaal aangifte gedaan van zijn gestolen fiets en heeft de volgende ochtend zijn verzekeringsmaatschappij geïnformeerd. De verzekeringsmaatschappij gaat over tot betaling van de schade, zodat Jan een nieuwe fiets kan kopen. Het geld stond binnen 48 uur op zijn rekening. Jan vertelt dit verhaal aan zijn buurman die wel van het nieuwe fietsparkeerbeleid van de gemeente heeft gehoord. Zou zijn fiets dan toch niet gestolen zijn, maar misschien door de gemeente zijn weggehaald? Als Jan zich bij het depot meldt, blijkt zijn fiets daar inderdaad te staan en neemt Jan deze na betaling mee. Tja, voor zo’n bedrag koop je geen nieuwe fiets. Hij heeft nu én zijn fiets weer terug én een uitgekeerd bedrag op zijn rekening staan. Het zijn dure tijden, dus ziet hij dit als een financiële meevaller en hij besluit het schadebedrag van de verzekering niet terug te storten. Helaas zijn er naast Jan Jansen in Nederland ook mensen die bovenstaande constructie volgens een vooropgezet plan uitvoeren.

Oplossing
Bovenstaande constructie wordt mogelijk gemaakt omdat de betrokken partijen: gemeente, politie en verzekeringsmaatschappij geen informatie met elkaar delen. Hierna wordt de situatie beschreven waarbij onderling informatie wordt uitgewisseld en fraude niet meer mogelijk wordt. De gemeente registreert de gehandhaafde fiets in haar fietsendepotapplicatie. Deze applicatie is gekoppeld aan de website www.verlorenofgevonden.nl, waardoor alle gehandhaafde fietsen op deze website worden gepubliceerd. Het zou een optimale situatie zijn indien de gemeentelijke toezichtambtenaren, bijvoorbeeld via een smartphone, de fiets direct na handhaven in de gemeentelijke fietsendepotapplicatie kunnen registreren. Een app hiervoor is niet moeilijk te ontwikkelen. Vervolgens gaat de burger aangifte doen van zijn gestolen fiets. Hij heeft daarvoor de keuze tussen digitaal aangifte doen via politie.nl, telefonisch of op het politiebureau. Bij een telefonische of een bureauaangifte zal de politiemedewerker moeten controleren of de fiets als gehandhaafd geregistreerd staat in de Verloren-of-Gevonden database. Deze controle zou handmatig kunnen, maar is geautomatiseerd natuurlijk veel sneller. Deze automatische controle zou kunnen plaatsvinden gekoppeld aan het digitale aangifteproces. Als tijdens dit digitale aangifteproces, wat ook doorlopen wordt met aangifte via het internet, geconstateerd wordt dat er sprake is van een match, stopt het aangifteproces en wordt de burger verwezen naar de gemeente waar de fiets in depot gestald staat. In bovenstaand voorbeeld zal Jan Jansen direct tijdens de digitale aangifte kunnen zien dat zijn fiets als gevonden staat geregistreerd en op te halen is bij het depot van de betreffende gemeente. Jan kan in dit geval dus geen aangifte doen. Door de koppeling tussen de basisvoorziening handhaving (BVH) waarin onder andere de aangiften in worden geregistreerd bij de politie met de verloren-of-gevonden-database zal het aantal bij verzekeraars ingediende claims van gestolen fietsen aanzienlijk dalen (er kan immers niets geclaimd worden zonder aangifte).

Ingeval een burger sneller aangifte doet dan de gehandhaafde fiets door de gemeente is geregistreerd in de database van www.verlorenofgevonden.nl, dan zal de burger zich met proces verbaal van aangifte melden bij zijn verzekeraar. Om onterechte uitbetaling te voorkomen, kan ook de verzekeringsmaatschappij na de schademelding de database van de website bevragen om de fiets te controleren om op basis daarvan de claim af te wijzen indien de fiets daar geregistreerd staat. Tenslotte kan de gemeente een toets doen (al dan niet automatisch) bij de politie om te controleren of iemand die zijn fiets weer komt ophalen, toevallig ook geen aangifte heeft gedaan om de schade bij zijn fietsverzekering te claimen. Als de verzekeringsmaatschappij heeft uitbetaald zijn zij de eigenaar geworden van de betreffende fiets. De fiets mag dan niet terug gegeven worden aan de burger, maar moet naar de fietsverzekeraar. Als de verzekeraar eigenaar is geworden en de gemeente verkoopt de fiets, dan maakt de gemeente zich zelf nog schuldig aan heling.


PerfectView op VIAG themadag 31 januari 2014

31 januari 2014

PerfectView spreker bij VIAG themadag op 31 januari 2014

Samenwerken is mensenwerk. Dat is de titel van het artikel wat PerfectView heeft bijgedragen aan het VIAG product 2013. PerfectView geeft in het artikel haar visie op hoe we kunnen komen tot een compacte overheid en presenteert dit op de VIAG themadag op 31 januari 2014 in Kamerik.

“De gemeente heeft te maken met een sterk veranderd speelveld. Er is sprake van een steeds hogere verwachting van de dienstverlening, zowel vanuit doelstellingen van het Rijk, maar zeker ook van de burger en het bedrijfsleven. Het regeerakkoord stuurt op groei van gemeenten naar ‘passende schaalgrootte’ en brengt grote veranderingen met de drie decentralisaties. Tegelijk met het toenemende takenpakket wordt de financiële armslag van gemeenten beperkt. Ook de samenleving verandert ondertussen drastisch. Deze context vraagt om veranderingen. Hoe ga je de dienstverlening beter, slimmer en efficiënter regelen?”

Zie ook: VIAG Kamerik 31 januari 2014


Meer nieuwsarchief items volgen ...
 
UIT Vul uw e-mail adres in en druk op de oranje knop. Meer hoeft u niet te doen om in het bezit te komen van een testaccount zonder beperkingen waarin u alles vrijblijvend kunt testen !