Microsoft Dynamics CRM Koppelingen

A


Active Directory

Microsoft Dynamics CRM is standaard gekoppeld aan de Active Directory. De gebruikers worden overgenomen vanuit de Active Directory waarna in CRM rollen en teams kunnen worden toegekend om rechten in te regelen op de diverse onderdelen.

B
 

BIG

Koppeling met het BIG register waarbij de recente registraties van een relatie worden opgehaald en bijgewerkt.

C


Cendris

Koppeling met Cendris voor de bevraging van de actuele adresgegevens op basis van postcode en huisnummer.

D


Decade - Unit4

Met de koppeling tussen het PerfectView KCC-Zaaksysteem en Decade is het mogelijk om vanuit een in het zaaksysteem geregistreerd contract een verplichting aan te maken in het financieel systeem Decade. Het verplichtingsnummer wordt daarbij door Decade teruggegeven aan de zaak in het zaaksysteem, vanwaaruit verdere communicatie richting de opdrachtnemer kan worden gevoerd. Indien u een koppeling heeft gelegd met uw scanstraat inclusief tekstherkenning, dan is het mogelijk dat een gescande factuur automatisch bij de juiste zaak/verplichting wordt vastgelegd voor verdere verwerking.

Digitaal Vergaderen APP

Onegov partner QNH heeft een APP ontwikkeld die gekoppeld is aan het bestuurlijk besluitvormingsproces
in het PerfectView KCC-Zaaksysteem. Commissie-, college- en raadsleden zijn met de APP in staat om digitaal te vergaderen en het resultaat van de vergadering via de APP te verwerken in het PerfectView KCC-Zaaksysteem. Met deze vergader APP in combinatie met het PerfectView KCC-Zaaksysteem is het niet meer nodig om documenten te knippen en plakken van de ene omgeving naar de andere. Ook niet om ze te publiceren op de gemeentelijke website indien deze door Seneca wordt geleverd. Seneca sluit als Onegov partner aan op deze oplossing.

DMS / RMA

Voor gebruikers van het PerfectView KCC-Zaaksysteem is een koppeling beschikbaar met diverse DMS oplossingen. De meest integrale en uitgebreide koppeling is uiteraard met Microsoft SharePoint in combinatie met de standaard add on DMS/RMA van onze Onegov partner QNH.

Ook is het mogelijk om met het Decos DMS/RMA te koppelen. Het zaaksysteem slaat de documenten dan op in de dossierboeken van Decos D5. Het opslaan in Decos D5 kan na het samenvoegen met de PerfectView WordMerge functionaliteit) en ook bij het handmatig uploaden van documenten bij een zaak of bericht.

Tenslotte heeft PerfectView de standaard StUF Zaak-DMS koppeling ontwikkeld, zodat ook andere DMS/RMA systemen gekoppeld kunnen worden aan het PerfectView KCC-Zaaksysteem.

E
 

E-formulieren

Voor gebruikers van het PerfectView KCC-Zaksysteem is een standaard webservice beschikbaar om te kunnen koppelen met diverse e-formulieren oplossingen. Het automatisch voorinvullen van e-formulieren en het aanmaken van zaken vanuit e-formulieren wordt flexibel ondersteund. We hebben koppelingen gerealiseerd met de e-formulieren oplossing van:
 • Kodision
 • Lost Lemon
 • Seneca
 • SIM groep

Exact

Koppeling met diverse Exact versies voor het aanleveren van facturatie en uitbetalingsgegevens. Daarnaast ook het terugontvangen van status informatie over de uitbetaling.

F


Frontis

Koppeling met Frontis web-oplossing voor vastleggen van informatie uit Digitale (web)formulieren, alsook een volledige integratie naar ‘Mijn informatie’ pagina waarop de belangrijkste relatiegegevens kunnen worden bijgewerkt.

G


GT-WOZ - Geotax

Voor gebruikers van het PerfectView KCC-Zaaksysteem is een Biztalk koppeling beschikbaar met GT-WOZ. Gegevens uit GT-WOZ kunnen worden gesynchroniseerd met het zaaksysteem. De gesynchroniseerde gegevens kunnen worden gebruikt bij bijvoorbeeld het automatisch voorinvullen van e-formulieren

GWS4all - Centric

Voor gebruikers van het PerfectView KCC-Zaaksysteem is de koppeling met GWS4all beschikbaar op basis van de standaard KING StUF Zaak-DMS koppeling. Het is hiervoor ook mogelijk om alle documenten op te slaan in het centraal DMS/RMA. Het maakt daarbij niet uit of de documenten vanuit het zaaksysteem zijn samengevoegd of vanuit GWS4all.

H


HIS4all - Centric

Voor gebruikers van het PerfectView KCC-Zaaksysteem is een Biztalk koppeling beschikbaar met HIS4all. Vanuit HIS4all kan informatie met het zaaksysteem worden gesynchroniseerd, denk aan bijvoorbeeld aanslagen of beschikkingen. Deze gegevens uit HIS4all kunnen worden gebruikt voor automatisch voorinvullen van e-formulieren. De koppeling zorgt er daarnaast voor dat een ingevuld en verzonden e-formulier leidt tot zaak in het zaaksysteem. Het zaaksysteem biedt op zijn beurt de zaak weer aan aan HIS4all voor verdere afhandeling. Gedurende de afhandeling kan de status wijzigen. De wijzigingen worden middels de koppelingen doorgegeven aan het zaaksysteem, zodat ook daar de meest actuele status van de afhandeling inzichtelijk is voor bijvoorbeeld de KCC medewerker.

I


iWriter

Voor gebruikers van het PerfectView KCC-Zaaksysteem is een standaard koppeling beschikbaar om documenten samen te voegen met behulp van iWriter.

K


K2

Koppeling met K2 formulieren-oplossing voor ontvangen van online aanvragen en het tonen van informatie uit CRM.

Key2Burgerzaken - Centric

Voor gebruikers van het PerfectView KCC-Zaaksysteem is een koppeling met Key2Burgerzaken beschikbaar op basis van de Microsoft BizTalk broker. Elke product/dienst kan aan de hand van het koppelvlak worden geconfigureerd. Het koppelvlak voorziet in mogelijkheden om vanuit het zaaksysteem zaken aan te bieden aan Key2Burgerzaken en andersom kan Key2Burgerzaken statusinformatie rondom lopende zaken terugmelden aan het zaaksysteem.

Key2Datadistributie - Centric

Voor gebruikers van het PerfectView KCC-Zaaksysteem is een koppeling mogelijk als afnemer van Key2Datadistributie. Via deze standaard KING koppeling is het mogelijk om bijvoorbeeld burgers, bedrijven en adressen in te lezen in het gegevensmagazijn en ook direct na elke mutatie actueel te houden.

Key2GBA-V - Centric

Voor gebruikers van het PerfectView KCC-Zaaksysteem is een koppeling beschikbaar met Key2GBA-V om bij diverse onderdelen in het zaaksysteem het GBA-V te bevragen.

Key2Vergunningen - Centric

Voor gebruikers van het PerfectView KCC-Zaaksysteem is een koppeling beschikbaar met Key2Vergunningen op basis van de standaard KING koppeling StUF Zaak-DMS.

Kofax

Voor gebruikers van het PerfectView KCC-Zaaksysteem is een standaard koppeling met Kofax scansoftware beschikbaar. De koppeling voorziet in het aanbieden van informatie aan Kofax, zodat deze kan worden gebruikt bij tekstherkenning. Daarnaast zal het zaaksysteem de door Kofax aangeboden gescande documenten ontvangen, registreren en de opslag regelen in het onderliggend DMS/RMA.

KvK / NHR

Er zijn diverse mogelijkheden om in CRM de beschikking te hebben over bedrijfsgegevens uit de KvK / NHR. Allereerst is het mogelijk om de koppeling voor periodieke import te gebruiken. Bedrijfsgegevens worden dan op basis van MUT bestanden actueel gehouden in CRM. In de koppeling kan worden aangegeven welke beschikbare gegevens u wenst in te lezen in CRM.

Voor de gebruikers van het PerfectView KCC-Zaaksysteem is het mogelijk om bedrijfsgegevens in te lezen via de Stuf BG Bedrijven koppeling met het datadistributiesysteem. Het datadistributiesysteem zal nieuwe of gewijzigde gegevens zelf actief aanbieden aan het gegevensmagazijn, waarna deze aldaar worden bijgewerkt.

M


Medewerkersportaal Sociale Teams

Aanlevering van basis cliënt informatie op het Medewerkersportaal Sociale Teams voor samenwerking MEE West-Brabant, IMW en WIJ.

Mendix

Koppeling met Mendix app’s voor vastleggen van informatie en gegenereerde documenten uit diverse oplossingen alsook het aanleveren van basis relatie informatie als ondersteuning van het proces binnen de Mendix app’s.

Mirabeau

Koppeling met Mirabeau web-oplossing voor vastleggen van informatie uit Digitale (web)formulieren.

Microsoft Biztalk

Koppelingen kunnen rechtstreeks gemaakt worden tussen applicaties of met tussenkomst van een Broker. Het is niet verplicht om een broker in te zetten bij een koppeling, maar het biedt meer mogelijheden op het gebied van translatie, afleverzekerheid en orchestratie bij zogenaamde één op veel koppelingen. De komst van de StUF standaarden van KING leiden ertoe dat de inzet van een broker, met daarbij gepaard gaande kostbare configuratie/orchestratie in bepaalde gevallen niet echt meer nodig is.

Microsoft Office

Microsoft Dynmics CRM is standaard geintegreerd met Microsoft Office producten. Indien u het PerfectView KCC-Zaaksysteem gebruikt, dan beschikt u ook over de mogelijkheid om zaakinformatie geautomatiseerd samen te voegen met Microsoft Word. De integratie met Microsoft Excel wordt ook standaard meegeleverd. Boven elke weergave in Microsoft Dynamics CRM is het mogelijk om met de knop 'exporteer weergave' de getoonde informatie over te halen naar excel. Het is ook mogelijk om vast Excel rapportages te maken. Ten slotte is het mogelijk voor de gebruikers van het PerfectView KCC-Zaaksysteem om Visio schema's als zaaktype in te lezen in de zaaktypecatalogus.

Microsoft Outlook

Het unieke van Microsoft Dynamics CRM is dat het integraal binnen Microsoft Outlook werkt. Voor de eindgebruiker die gewend is met Outlook te werken is de navigatie heel herkenbaar. Dit draagt bij aan de snelle en goede gebruikersacceptatie. Het archiveren van e-mails behoort tot de standaard functionaliteit. Omdat het PerfectView KCC-Zaaksysteem is gebaseerd op Microsoft Dynamics CRM profiteert de gebruiker van het zaaksysteem ook volledig van deze mooie integratie.

Microsoft SharePoint

Microsoft Dynamics CRM kent standaard integratiemogelijkheden met welke variant van Microsoft SharePoint. Het is mogelijk om in CRM samengevoegde documenten op te slaan in SharePoint en anderzijds zijn de in Microsoft SharePoint opgeslagen documenten te raadplegen vanuit Microsoft Dynamics CRM.

Overheden die Microsoft SharePoint als DMS/RMA (NEN2082 gecertificeerd) wensen in te zetten kunnen hiervoor een standaard add on aanschaffen bij onze Onegov partner QNH. QNH heeft deze add on ontwikkeld als standaard aansluiting op het PerfectView KCC-Zaaksysteem. De totale oplossing staat garant voor gedegen omgang met documenten, metadatering, archivering en vernietiging. Zie ook koppeling met DMS/RMA

Mijn Overheid Berichtenbox

Voor gebruikers van het PerfectView KCC-Zaaksysteem is een koppeling beschikbaar met de Mijn Overheid Berichtenbox. De gebruiker kan documenten aan de Berichtenbox aanbieden.

Mijn Overheid Lopende Zaken

Voor gebruikers van het PerfectView KCC-Zaaksysteem is een standaard koppeling beschikbaar die de updates van status informatie vanuit zaken ondersteunt middels de digikoppeling Mijn Overheid Lopende Zaken. De implementatie van een voorziening voor digikoppeling is hierbij nodig. Koppelingen zijn gerealiseerd met de voorziening van:
 • Enable-U
 • KPN
 • Yenlo

N


Neuron BAG - Vicrea

Voor gebruikers van het PerfectView KCC-Zaaksysteem is het mogelijk om gegevens uit de basisregistratie in Neuron BAG te gebruiken via de koppeling met Civision Makelaar of Key2Datadistributie. De koppeling kan gelegd worden met de Stuf BG koppeling.

O


OpenWAVE omgevingsvergunning

Voor gebruikers van het PerfectView KCC-Zaaksysteem is een koppeling met OpenWAVE beschikbaar om OLO berichten als zaak te ontvangen in het zaaksysteem en de statusinformatie gedurende de afhandeling te ontvangen vanuit OpenWAVE, zodat het integraal klantbeeld actueel blijft voor onder andere de KCC medewerker.

P


PE-Online

Koppeling met het centrale register van Permanente Educatie, PE-Online waarbij gegevens worden bijgewerkt in het register als ook in CRM.

Product Diensten Catalogus

Bij het registeren van klantcontacten in het PerfectView KCS is het mogelijk om rechtstreeks een gekoppelde kennisbank(en) te raadplegen middels een zoekvraag. U zoekt op dezelfde manier als de burger zoekt en ziet ook dezelfde resultaten. Op deze manier bent u in staat om uw kennisbank steeds verder af te stemmen op het zoekgedrag van uw klanten. Indien  het antwoord op de vraag heeft gevonden in de kennisbank, kan het gevonden resultaat met een druk op de knop worden vastgelegd in het klantcontact, zodat de administratieve last voor de medewerker zo laag mogelijk wordt gehouden.

We hebben werkende koppelingen in productie met de kennisbank:
 • Castmanage - Vincis
 • SharePoint CMS- Microsoft
 • Smartsite - Seneca
 • SIM Loket - SIM groep
 • Typo3 kennisbank

Q


QWin - QMatic

De koppeling met QWin voorziet in de mogelijkheden om via een e-formulier digitaal een afspraak te maken. De beschikbare tijdslote van QWin worden daartoe in het e-formulier getoond. Naast het digitaal afspraak maken is het ook mogelijk middels de koppeling een geen digitaal gemaakte afspraak via de website digitaal te annuleren of wijzigen.

S


SmartDocuments

Voor gebruikers van het PerfectView KCC-Zaaksysteem is een standaard koppeling beschikbaar om documenten samen te voegen met behulp van SmartDocuments.

Squit XO - Roxit

Voor gebruikers van het PerfectView KCC-Zaaksysteem is een koppeling met Squit XO beschikbaar om OLO berichten te ontvangen als zaak in het zaaksysteem, deze zaak aan te bieden aan Squit XO voor verdere behandeling en de statusinformatie gedurende de afhandeling terug te ontvangen van Squit XO, zodat het integraal klantbeeld actueel blijft voor onder andere de KCC medewerker.

Stuf BG

PerfectView richt zich maximaal op de overheidsstandaarden vanuit KING om het koppelen tussen applicaties zoveel mogelijk te vereenvoudigen en de koppelkosten zo laag mogelijk te houden. Hiertoe heeft PerfectView de StUF BG koppeling ontwikkeld, die gebruikt kan worden in combinatie met het PerfectView KCC-Zaaksysteem

Stuf Zaak-DMS

PerfectView richt zich maximaal op de overheidsstandaarden vanuit KING om het koppelen tussen applicaties zoveel mogelijk te vereenvoudigen en de koppelkosten zo laag mogelijk te houden. Hiertoe heeft PerfectView de StUF Zaak-DMS koppeling ontwikkeld, die gebruikt kan worden in combinatie met het PerfectView KCC-Zaaksysteem

Stuf Zaken

PerfectView richt zich maximaal op de overheidsstandaarden vanuit KING om het koppelen tussen applicaties zoveel mogelijk te vereenvoudigen en de koppelkosten zo laag mogelijk te houden. Hiertoe heeft PerfectView de StUF Zaken koppeling ontwikkeld, die gebruikt kan worden in combinatie met het PerfectView KCC-Zaaksysteem.

T


Triptic

Koppeling met Triptic web-oplossing voor vastleggen van informatie uit Digitale (web)formulieren en Enquête-oplossing, als ook een volledige integratie naar ‘Mijn informatie’ pagina waarop de belangrijkste relatiegegevens kunnen worden bijgewerkt.

Telefooncentrale

Microsoft Dynmics CRM kent standaard voorziening om te koppelen met telefooncentrales. Zo is het mogelijk om automatisch een klantcontact te starten met eventueel de gegevens van de beller vooringevuld in het klantcontact. Uiteraard is integratie met Microsoft Lync standaard.

V


Verzamelpunt Zorgfraude

Koppeling met het Verzamelpunt Zorgfraude voor het ontvangen vanuit en registreren in het verzamelpunt van fraudemeldingen binnen de zorg.

W


Webservices.nl

Koppeling met Webservices.nl voor de bevraging van de actuele adresgegevens op basis van postcode en huisnummer. En ook zoeken naar organisatiegegevens op basis van informatie uit het NHR.

www.verlorenofgevonden.nl

Gebruikers van PerfectView Verloren of Gevonden (op basis van PerfectView CRM Online) en van het PerfectView KCC-Zaaksysteem (op basis van Microsoft Dynamics CRM) kunnen gebruik maken van de standaard beschikbare koppeling met de landelijke website www.verlorenofgevonden.nl. Dé plek waar inwoners van Nederland hun verloren goederen weer terug kunnen vinden en gemeenten ervoor kunnen zorgen dat de verloren goederen weer op de juiste wettelijke manier terugkomen bij de rechtmatige eigenaar.

X


Xential

Voor gebruikers van het PerfectView KCC-Zaaksysteem is een standaard koppeling beschikbaar om documenten samen te voegen met behulp van Xential.
 
UIT Vul uw e-mail adres in en druk op de oranje knop. Meer hoeft u niet te doen om in het bezit te komen van een testaccount zonder beperkingen waarin u alles vrijblijvend kunt testen !